Οι αναφορές

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε όλους σχεδόν τους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής, της κατασκευής μηχανημάτων και στον τομέα του αυτοκινήτου, όπως βιομηχανίες μπετόν, λατομεία, κατασκευές ελαιουργικών και γεωργικών μηχανημάτων, τυπογραφεία, τουβλοποιεία, βιομηχανίες τροφίμων, χαρτοβιομηχανίες, φωτοβολταϊκά συστήματα, εταιρείες εμφιαλώσεων, βιομηχανίες πλαστικών, μηχανουργεία, ηλεκτρολογεία, συνεργεία αυτοκινήτων κ.α.