Τροχοι – ΚαστάνιεςΜε μια τεράστια ποικιλία τροχών σε:

  • διαστάσεις 
  • είδος έδρασης (σταθερή ή περιστρεφόμενη)
  • ικανότητα φορτίου
  • αντοχής σε θερμοκρασίες (για λειτουργία σε κανονικό περιβάλλον, εντός φούρνων ή εντός ψυγείων)
  • απαιτήσεων για τις συνθήκες λειτουργίας (είδος δαπέδου, ευαισθησία μεταφερόμενου προϊόντος σε
  • κραδασμούς , ανάγκη ύπαρξης φρένου)