Συστήματα λίπανσης

Η SKF προσφέρει όλα τα είδη συστημάτων λίπανσης, από λιπαντήρες ενός σημείου έως πολύπλοκα, πλήρως αυτοματοποιημένα κεντρικά συστήματα λίπανσης και κυκλοφορίας ελαίου. Τα προϊόντα λίπανσης της SKF βρίσκονται σε όλα τα βιομηχανικά συστήματα και συστήματα οχημάτων, όπως εξοπλισμό ορυχείων, σιδηροδρόμων, εργαλειομηχανών, χαρτοβιομηχανίας, αιολικής ενέργειας και ναυτιλίας.

Τα οφέλη της σωστής, συχνής και προσεκτικής λίπανσης ως τμήμα ενός πλήρως διαχειριζόμενου προγράμματος συντήρησης είναι πράγματι πολλά. Περίπου το 30% των πρόωρων βλαβών μηχανολογικού εξοπλισμού προκαλείται από ελλιπή ή ανεπαρκή λίπανση. Με την αυτοματοποίηση της διαδικασίας επιτυγχάνεται η αναλίπανση στα σωστά διαστήματα, σε όλα τα σημεία που απαιτείται και στη σωστή ποσότητα. Η περιορισμένη αλλά επαρκής ποσότητα λιπαντικού μπορεί να μειώσει το κόστος και αποφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη σε σχέση με λιγότερο ακριβείς παραδοσιακές τεχνικές.

Η VOGEL και η Safematic, που αποτελούν κομμάτι του ομίλου SKF, είναι διεθνώς αναγνωρισμένες μάρκες στον τομέα των αυτόματων συστημάτων λίπανσης.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τα συστήματα λίπανσης θα βρείτε στο Maintenance product offers και στο Lubrication systems στο SKF.gr

Αυτόματος λιπαντήρας ενός σημείου

Πλεονεκτήματα του κεντρικού συστήματος λίπανσης


Αυτόματος λιπαντήρας ενός σημείου

Το SKF SYSTEM 24 είναι ένας αυτόματος λιπαντήρας ενός σημείου, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή γράσου σε μεμονωμένα σημεία λίπανσης, που συνήθως λιπαίνονται με γρασαδόρους.

Οι λιπαντήρες SKF SYSTEM 24 μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να παρέχουν τη σωστή ποσότητα λιπαντικού σε καθορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι έχετε περισσότερο ακριβή έλεγχο της ποσότητας του λιπαντικού που παρέχεται σε σύγκριση με τις παραδοσιακές χειροκίνητες τεχνικές λίπανσης. Το SKF SYSTEM 24 είναι ιδανικό για εφαρμογές όπου η πρόσβαση με γρασαδόρο είναι δύσκολη ή όπου ο μεγάλος αριθμός σημείων λίπανσης καθιστούν τις χειροκίνητες τεχνικές γρασαρίσματος λιγότερο αποδοτικές.


Πλεονεκτήματα του κεντρικού συστήματος λίπανσης

Το κεντρικό σύστημα λίπανσης παρέχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

  • Υψηλότερη παραγωγικότητα ως αποτέλεσμα της αυξημένης διάρκειας ζωής και του περιορισμού των διακοπών λειτουργίας.
  • Μείωση του κόστους λειτουργίας λόγω χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας (χαμηλότερες τριβές), χαμηλότερο κόστος ανταλλακτικών, λιπαντικών και εργασίας λόγω των μειωμένων απαιτήσεων για συντήρηση και λειτουργία.
  • Μειωμένη φθορά λόγω της τακτικής δοσομέτρησης και της αυτόματης παροχής ακριβούς και ελεγχόμενης ποσότητας λιπαντικού σε σύντομα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μηχανήματος.
  • Εξάλειψη του κινδύνου υπερβολικής λίπανσης ορισμένων σημείων και ελλειπούς λίπανσης άλλων.
  • Εξάλειψη της επιμόλυνσης του λιπαντικού.
  • Αυξημένη ασφάλεια καθώς δεν απαιτείται η παρουσία του χειριστή σε επικίνδυνες περιοχές του μηχανήματος με δύσκολη πρόσβαση (π.χ. φούρνοι, γερανοί, θεριζοαλωνιστικές, χημικά).
  • Μέγιστη καθαρότητα.
  • Φιλικά προς το περιβάλλον αποτελέσματα λόγω της χρήσης μικρών ποσοτήτων λιπαντικών και λόγω του τρόπου χειρισμού.